Een compilatie van al het werk dat is gemaakt tijdens het keuzedeel “Techniek meets Nieuwe Media” onder begeleiding van Juf Gabriëlle. Eerstejaars leerlingen van het Bertrand Russell College gingen aan de slag met het maken van een robot en deze moest vervolgens opgenomen worden in een film/animatie verhaal. Naast de praktische uitvoering diende de leerling ook zijn idee te schetsen en een stroomkring schema te maken voor het tot leven brengen van de robot.